Folkeskikk og uskikk på jobben
– Et kurs i ansvarlig kommunikasjon
Tilbakemelding fra deltakerne

Hvordan etablere en god bedriftskultur og forebygge konflikter på arbeidsplassen?

Skal dere investere i ett kurs for å bedre arbeidsmiljøet? Da er dette kurset som virker!

Kursets mål

 • Bevisstgjøre på kommunikasjonens betydning for et godt arbeidsmiljø.
 • Utvikle et kommunikasjonsmønster hvor baksnakking og sladder er uakseptabel oppførsel.
 • Utvikle et kommunikasjonsmønster som forebygger konflikter og fremmer trygghet, trivsel, helse og nærvær.
 • Bidra til selvutvikling gjennom egen språkbruk.

Uenighet og konflikt

 • Uenighet er normen i arbeidslivet … og samtidig den største kilden til konflikt.
 • Det er ikke et mål at alle skal være enige i alt.
 • Det er ikke uenigheten som lager konfliktene – men måten man er uenig på.
 • Konflikt når både du og jeg vil bestemme.
 • Når beslutningen er tatt har ansatte en lojalitets- og resignasjonsplikt.

Gjennomføring

 • Vi presenterer 11 (evt. 5) regler for konstruktiv kommunikasjon som gjennomgås en for en.
 • Reglene stimulerer til oppriktighet, ivaretar integritet og forebygger råkjør mot enkeltpersoner.
 • Arbeidsmåten er en blanding av innledning, samtale deltakerne imellom og øvelser.
 • Deltakerne får en individuelt tilpasset oppgave å jobbe videre med frem til oppfølgingsøkten.
 • 6-8 uker etter denne dagen gjennomføres en 3-timers oppfølgingsøkt.

Tilbakemelding fra deltakerne