Forebyggende nivå

Forebyggende nivå

KURS

BEDRIFTSINTERNE TILTAK

  • Teamutvikling
  • Bistand til utforming av rutiner for konflikthåndtering
  • Bistand til utforming av rutiner for Faktaundersøkelse
  • Lederstøtte/Coaching