Godt Arbeidsmiljø - Elin Skjellnes

Elin Skjellnes

Bachelor adm. og ledelse med spes. ledelse og jus
Mastergradstudie i konfliktmegling
Pedagogikk og veiledning
Sertifisert Faktaundersøker
Sertifisert kursholder gestaltmetodikk
Sertifisert kursholder relasjonsledelse

Arbeidserfaring:

Prosjektleder Nav
Seniorrådgiver i Nav Arbeidslivssenter
HR-Rådgiver kommunal sektor
Leder i offentlig og privat sektor
Prosessveileder
Foredragsholder og kursansvarlig
Megler i arbeidskonflikter
Topptillitsvalgt på fylkesnivå

Godt Arbeidsmiljø - Are Marthinsen

Are Marthinsen

Ingeniør industriell automasjon
Meglerutdanning Justisdepartementet
Autorisert konfliktmegler
Sertifisert Faktaundersøker
Sertifisert kursholder gestaltmetodikk
Risikoledelse: Risk management ISO 9001 og HMS

Arbeidserfaring:

Rådgiver og nestleder i aetat
Trygdesjef
Konfliktrådsmegler
Rådgiver i Arbeidslivssenteret
Prosjektleder omstilling i Nav
Prosessveileder omstilling i Nav
Foredragsholder og kursansvarlig
Topptillitsvalgt på fylkesnivå
Fagforbundsleder på fylkesnivå