Faktaundersøkelse er den anbefalte metoden fra arbeidstilsynet for behandling av klage- og varslingssaker

Faktaundersøkelse er en juridisk og etisk korrekt metode for saksbehandling av klage- og varslingssaker som gjelder påstand om brudd på Arbeidsmiljøloven § 4-3.

Loven sier her at en arbeidstaker ikke skal utsettes for mobbing, trakassering eller annen utilbørlig opptreden fra andre ansatte. Dette innbefatter også vern mot krenkelse av integritet og verdighet.

Vi er begge personlig sertifiserte Faktaundersøkere, og har lang erfaring med håndtering av vanskelige arbeidsmiljøsaker. Våre prosesser er gjennomarbeidet, og vi saksbehandler slike saker med full objektivitet, konfidensialitet og rettssikkerhet for alle parter.

Vi har gjennomført flere store Faktaundersøkelser av høy kvalitet, og har svært gode referanser.

Faktaundersøkelse

Vil du vite mer om våre Faktaundersøkelser? Klikk her