Dagskurs lederopplæring HMS

INNHOLD:

 1. Arbeidsmiljøloven og Forskrift om internkontroll – Formål og personkrets
 2. Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter
 3. Krav til systematisk HMS-arbeide
 4. Krav til arbeidsmiljøet:
  – Krav til fullt forsvarlig arbeidsmiljø
  – Krav til det psykososiale arbeidsmiljøet
  – Krav til det fysiske arbeidsmiljøet
  – Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt
 5. Registrerings- og meldingsplikt
 6. Vernetjenesten
 7. Arbeidsmiljøutvalg
 8. Informasjons- og drøftingsplikt
 9. Kontrolltiltak i virksomheten
 10. Arbeidstid
 11. Arbeid av barn og ungdom