Relasjonsledelse og medarbeiderskap

Dette er et lederutviklingskurs basert på relasjonsledelse, medarbeiderskap og kommunikasjon.

Ledelse og medarbeiderskap går hånd i hånd. I dette kurset fokuserer vi på samspillet mellom leder og medarbeider og gir nyttige tips og verktøy for hvordan man gjennom å praktisere relasjonsledelse kan oppnå ønskede resultater.

  • Å bli bevisst forskjellen mellom å være en sjef og utvise ledelse
  • Å få kunnskap om noen ledelses- og kommunikasjonsverktøy
  • Å få fokus på viktigheten av gode relasjoner for å skape resultater.
  • Hvordan skape motivasjon og engasjement gjennom gode relasjoner
  • Hvordan legge til rette for selvledelse og ansvarliggjorte medarbeidere