Forståelse og håndtering av klage- og varslingssakergreit_å_vite

Kurset tar for seg korrekt saksbehandling av klage- og varslingssaker i tråd med ny arbeidsmiljølovgivning, og skal gi forståelse for- og kunnskap om håndtering av skarpe konflikter.

Vi gjennomgår følgende emner:

  • Avklaring av begreper – trakassering, mobbing, utilbørlig opptreden, konflikt  samt uheldig vs. påregnelig atferd eller hendelse
  • Roller og ansvar i sakene – arbeidsgiver, leder, ansatt, verneombud, tillitsvalgt og bedriftshelsetjenesten.
  • Faser i arbeidet – forebygging av krenkende atferd, håndtering av trakassering, utilbørlig atferd og harde personkonflikter, gjenoppretting av arbeidsmiljøet
  • Uformell og formell saksbehandling – søknad, klage og varsel
  • Faktaundersøkelse som metode
  • Arbeidsmiljølovens nye krav til virksomhetens policy og rutiner – innhold og prosess

Forelesere er Elin Skjellnes og Are Marthinsen. Foreleserne har masterutdanning og lang erfaring innen konflikthåndtering i arbeidslivet, og er sertifiserte Faktaundersøkere.
Vi leverer kurs og tjenester på høyt faglig nivå og har meget gode referanser.