Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt

Kurset tar for seg tilretteleggingsplikten med de muligheter som må undersøkes, samt de juridiske skranker for plikten. Plikten er sentral kunnskap i forhold til arbeidsgivers handlingsrom og kunnskap om hvor grensene går. Kurset har som læringsmål at deltakeren skal kunne foreta korrekt saksbehandling av slike saker etter folketrygdloven, arbeidsmiljøloven og forskrift om internkontroll. En saklig oppsigelse av arbeidsforholdet grunnet helseproblematikk forutsetter blant annet at saksbehandlingen er korrekt utført, og at tilretteleggingsplikten er oppfylt «så langt det er mulig».

Vi tar for oss arbeidsgivers plikter, arbeidstakers plikter, typer av tiltak og målrettet saksbehandling, samt hva oppsigelse av arbeidsforhold i slike saker.

Kursholderne har mange års kompetanse innen fagfeltet.

Varighet 3-5 timer etter ønske.