Sagt om kurset «Folkeskikk og Uskikk på Jobben»:

  • «Ett av de beste kursene jeg har vært på»
  • «Jeg pleier å bli trøtt av å sitte en hel dag, men på dette kurset har tiden flydd»
  • «Dere har veldig god dynamikk dere imellom»
  • «Meget gode og entusiastiske forelesere»
  • «Innholdet gir gode refleksjoner og mange aha-opplevelser»
  • «Lærerikt med god veksling mellom teori og gruppeoppgaver»
  • «Merkbar positiv forskjell i arbeidsmiljøet etter at dere var her»
  • Tillitsvalgt som hadde erfart mye uro i arbeidsmiljøet i forkant av kurset:

      «Det ble så stille etter at dere hadde vært her»