Arbeidsmiljøundersøkelser

Vi tilbyr arbeidsmiljøundersøkelser med fokus å finne trivselsfaktorer, risiko og forbedringsområder i et arbeidsmiljø. Disse kan kjøres anonymisert.

Vi forbyr derimot anonymitet dersom det fremkommer påstander eller klager som omhandler andre ansatte. En slik situasjon krever at den enkelte står fram med sine påstander, og vi tillater ikke at det føres anonyme vitner.

I motsatt fall vil ikke personen ha noen sak og må da sette punktum for seg selv.

Undersøkelsen skreddersys etter virksomhetens behov og gjøres vanligvis i form av korte intervju (ca 20 min) med hver enkelt. Utvidede intervju avtales ved behov.

Vi skriver rapport på funn som er gjort i undersøkelsen.