Stressmestring

Stress på arbeidsplassen er nødvendigvis ikke skadelig. Stress kan være sunt og prestasjonsfremmende, men det kan også slite oss ut og gjøre oss syke. I dette kurset fokuserer vi på menneskelige forskjeller, at vi er forskjellige og håndterer situasjoner forskjellig. Stress er en individuell opplevelse men påvirker fellesskapet. Mens noen stadig søker spenning og nye oppgaver må andre ha arbeidsdagen planlagt i minste detalj. Det noen får kick av blir andre syke av. Hvordan håndtere slik forskjellighet på arbeidsplassen.

  • Stress er en normal menneskelig reaksjon og vi skiller mellom 2 typer stress;
    • Det akutte stresset som oppstår ved en plutselig hendelse og som går over når hendelsen har lagt seg.
    • Det langvarige og skadelig stresset som ikke går over og som sliter oss ut og gjør oss syke.
  • Vi fokuserer på stress som mestringsmekanisme og tar for oss hvilke faktorer på arbeidsplassen, basert på forskning, som påvirker det skadelige stresset generelt.
  • Hvordan tilrettelegge for personlig utvikling og vekst gjennom utøvelse av arbeidet