Formelt nivå

Formelt nivå

AVVIKSHÅNDTERING OG FAKTAUNDERSØKELSE

  • Gjennomføring av Faktaundersøkelser ved påstand om trakassering eller mobbing.
  • Juridisk vurdering av hendelser i forhold til brudd på AML.
LES MER