Lederutvikling

Vårt lederutviklingsprogram består av 4 moduler, og er rettet mot praktisk ledelse:

Modul 1:  Arbeidsrett og ledelse

Modul 2:  Personalledelse i praksis

Modul 3:  Ledelse og sykefraværsoppfølging

Modul 4:  HMS og ledelse

Programmet inneholder også preferansekartlegging, oppgaver mellom modulene samt mulighet for individuell- eller gruppevis coaching underveis. Vi kan også levere enkeltstående moduler. Kontakt oss for spesifikasjon av innholdet i modulene. Benytt gjerne vårt kontaktskjema.