Konfliktmegling

Godt Arbeidsmiljø har svært god kompetanse innen konflikthåndtering. Vi har utdanning på masternivå innen konfliktmegling og mangeårig kunnskap om arbeidslivets spilleregler og rammebetingelser.

Konfliktmegling benyttes primært ved samhandlingsvansker mellom ansatte, og der det ikke foreligger påstander om f.eks. mobbing og trakassering. Meglinger gjennomføres med ulike metoder, alt etter situasjonen. Felles er en analyse av de historiske årsaker, de utløsende årsaker, og de opprettholdende årsaker til konflikten. Vi avdekker videre de organisatoriske og relasjonelle konfliktkildene. En megling avsluttes ofte med gjensidige samhandlingsavtaler som skal regulere den videre samhandlingen mellom partene.