Klageundersøkelse

En klageundersøkelse gjennomføres når man ikke vet, men har grunn til å tro, at noe er problematisk i arbeidsmiljøet.

Formålet er å klargjøre hvem som eventuelt klager på hva eller hvem. En klageundersøkelse er ofte første fase i en mulig faktaundersøkelse. Den kan for eksempel utgjøre bindeleddet mellom en anonym arbeidsmiljøundersøkelse som utløser arbeidsgivers undersøkelsesplikt, og en faktaundersøkelse.

Undersøkelsen er basert på prinsippet om konfidensialitet, men er ikke anonym eller anonymisert.

Undesøkelsesformen er individuelle intervju med signert referat. Funn fra undersøkelsen fremkommer i en kort rapport.