Coaching og lederstøtte

  • En til en- veiledning/mentoring – Personlige utfordringer i lederrollen/ konkrete caser
  • Gruppeveiledning
  • Faglig veiledning – I forhold til faget ledelse, lov- og regelverk etc
  • Konflikthåndtering
  • Vanskelige personalsaker