Arbeidsmiljøforbedring

Vi tilpasser våre tjenester til nåsituasjonen og foreslår tiltak ut fra det.

Det kan være generelle tiltak for hele arbeidsmiljøet:

  • Kompetansetilførsel i form av bevisstgjøring om egen kommunikasjon og adferd
  • Bevisstgjøring og forståelse av forskjeller og likheter til glede og irritasjon
  • Gruppedynamikk, hvordan gruppene fungerer internt og mellom seg
  • I lys av arbeidsmiljøloven – hva må alle forholde seg til?
  • Arbeidsmiljøprosesser der alle deltar – skal føre til felles forståelse og oppslutning om tiltak

……eller det kan være individuelle tiltak

  • Tiltak spesielt tiltenkt individuelle ansatte og situasjoner
  • Konfliktmegling mellom to eller flere ansatte
  • Konfliktmegling mellom grupper
  • Oppfølging i individuelle personalsaker, en eller flere konkrete medarbeidere