Risikonivå

Risikonivå

 

KURS

  • Konflikthåndtering
  • Stressmestring
  • Endringskompetanse ved omstilling

BEDRIFTSINTERNE TILTAK

  • Lederstøtte og coaching i enkeltsaker
  • Megling i konkrete konflikter
  • Arbeidsmiljøundersøkelser
  • Klageundersøkelser
  • Prosessveiledning
  • Arbeidsmiljømessig rehabilitering