Konflikthåndtering i arbeidslivet

  • Kurset har som mål å gi forståelse for konflikter i arbeidslivet med tilhørende rammebetingelser på både et relasjonelt og arbeidsrettslig nivå.
  • Kurset skal gi grunnlag for å kunne håndtere oppståtte situasjoner på en korrekt måte.
  • Vi tar også for oss juridisk korrekt håndtering av saker der det foreligger påstander om mobbing og trakassering.

Innhold:

  • Definisjoner av konflikt – avgrensning av begrepet
  • Konfliktkilder i arbeidslivet
  • Konfliktmekanismer og konfliktutvikling
  • Gjennomføring av megling
  • Verktøy for meglingen
  • Påstand om mobbing, trakassering eller annen utilbørlig opptreden

Kurset kan holdes for ledere, tillitsvalgte og vernetjenesten, samt for grupper av ansatte. Kurset tilpasses etter målgruppe.
Gruppeoppgaver og diskusjoner i plenum. Kursbevis.

Foreleserne har formell bakgrunn som konfliktmeglere, har lang erfaring fra håndtering av vanskelige arbeidsmiljøsaker, og er autoriserte for å foreta Faktaundersøkelser.