Forebyggende nivå2018-10-01T08:40:53+00:00

Forebyggende nivå

Forebyggende nivå

 

KURS

BEDRIFTSINTERNE TILTAK

  • Bistand til utforming av rutiner for konflikthåndtering
  • Bistand til utforming av rutiner for Faktaundersøkelse
  • Lederstøtte/Coaching